Výskyt maloplodnosti u třešní v ČR

Třešně letos zaznamenali veliké újmy na úrodě kvůli jarním mrazíkům a navíc se letos v mnoha sadech v ČR vyskytla maloplodnost třešně. Tato virová choroba byla laboratorními testy potvrzena u třešní (80% stromů odrůdy Regina) a višní . UKZÚ potvrdil vážný výskyt. Napadené stromy jsou v 15letých sadech a rouby z nich pochází z České republiky, Německa a Nizozemska. Příznaky maloplodnosti třešní jsou podpořeny právě i nízkými jarními teplotami. Projevují se malými plody až trojůhelníkového tvaru nebo zploštělými plody, které nemají chuť a odpovídající barvu.  

,,Ze závěrů šetření je pravděpodobné, že zdrojem šíření viru byly rouby či podnože z Německa, Nizozemska, nebo jiných členských států EU, ale s určitostí nelze vyloučit ani možnost, že patogen pronikl do sadů ze starých výsadeb v okolí. ÚKZÚZ proto provede průzkum výskytu choroby ve školkách se zaměřením na výpěstky z materiálu zahraničního původu.

S ohledem na první rozsahem významný výskyt této choroby v ČR se ÚKZÚZ také zaměří, v součinnosti s Ovocnářskou unií ČR a s experty výzkumné základny, na získání dalších prakticky využitelných informací pro omezení jejího zavlékání a šíření." Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ

Způsoby šíření a prevence

Little cherry virus 2 je podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro rozmnožovací materiál a výpěstky třešní a višní. V sadech ale nepodléhá úřední regulaci. Odrůda Regina je druhou nejvýznamnější odrůdou sortimentu třešní v ČR a je důležitá i z hlediska opylování.Na delší vzdálenosti je virus přenášen prostřednictvím roubů, oček a podnoží, ale také osivem. Podle některých zdrojů může být virus přenášen nedezinfikovaným nářadím i vzájemným prorůstáním kořenů. Nejvýznamnějším přenašečem viru je červec javorový, ale virus může mít i jiné přenašeče, kteří zatím nebyli vědecky potvrzeni.Nejlepší prevence v produkčních sadech je výsadba certifikovaného materiálu. Jako preventivní opatření se také doporučuje dezinfikovat nářadí použité při řezu, likvidovat plané třešně v okolí sadu a likvidovat infikované stromy v sadu.
Pokud byl zlikvidován napadený strom, je vhodné ještě další 2-3 roky sledovat stromy rostoucí v nejbližším okolí a v případě pochybností je otestovat.
Nové výsadby by se neměly realizovat v blízkosti starých sadů, a to nejen z pohledu možného výskytu původců maloplodosti, ale i jiných chorob a škůdců. V porostech by měly být uplatňovány účinné metody zabraňující výskytu přenašečů. Zdroj: ÚKZÚZ